Utenlandsk arbeidskraft

I et marked med store svingninger kan det være både nyttig og nødvendig å hente inn utenlandsk arbeidskraft. Reglene som gjelder når man skal hente inn arbeidskraft fra utlandet vil blant annet variere etter hvor arbeideren kommer fra og hvor lang arbeidsperioden er.

Det kan være vanskelig å holde styr på hvilke regler som gjelder når man skal leie inn arbeidere fra utlandet. Reglene vil også variere etter hvor arbeideren kommer fra, hvilken måte arbeidskraften blir hentet inn på, om ansettelsesforholdet er fast eller midlertidig. Overenskomsten for heisfaget §1 spiller også inn her. 

Sjekkliste fra NHO
NHO har laget en sjekkliste for innhenting av utenlandsk arbeidskraft, med både juridiske temaer og praktiske råd for bedrifter som skal hente inn arbeidere fra utlandet. Listen tar blant annet for seg arbeids- og oppholdstillatelse for arbeideren, arbeids- og merverdiavgift, skatt, arbeidsrettslige bestemmelser og ulike rapporteringer og registreringer.
Sjekklisten er tilgjengelig for alle bedrifter som er medlemmer i NHO-systemet, slik som bedriftene i HLF.

Sjekklisten gjelder for bedrifter som er registrert i Norge og er fullt skattepliktige hit.