Lover og regler

Oppføring og endring av heisanlegg er søknadspliktig tiltak utført av godkjent foretak i henhold til Plan- og bygningsloven. Heis skal være utført i tråd med Heisdirektivet (95/16/EF). Øvrige løfteinnretninger utføres i tråd med blant annet Maskindirektivet (2006/42/EF).

Noen utvalgte sikkerhetsnormer for løfteinnretninger:

NS-EN 81-1 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger - Del 1: Elektriske heiser

NS-EN 81-2 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger -Del 2: Hydrauliske heiser 

NS-EN 81-3 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av løfteinnretninger - Del 3: Elektriske og hydrauliske småvareheiser 

NS-EN 81-28 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Heiser for transport av personer og varer - Del 28: Fjernalarm på personheiser og vare- og personheiser 

NS-EN 81-58:2003 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Undersøkelse og prøvinger - Del 58: Prøving av etasjedørens brannmotstand 

NS-EN 81-70 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 70: Tilgjengelighet til heis for personer inklusive funksjonshemmede persone 

NS-EN 81-71 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 71: Vandalsikre heiser 

NS-EN 81-72 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 72: Brannheiser 

NS-EN 81-73 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Spesielle løsninger for personheiser og vare- og personheiser - Del 73: Heisers virkemåte i tilfelle brann 

NS-EN 81-80 Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser - Eksisterende heiser - Del 80: Regler for forbedring av sikkerheten i eksisterende personheiser og vare- og personheiser 

NS-EN 294 Maskinsikkerhet - Sikre avstander til faresoner for de øvre kroppsdeler 

NS-EN 12385-5 Ståltau - Sikkerhet - Del 5: Ståltau for heiser 

NS-EN 1050 Maskinsikkerhet – Prinsipper for risikovurdering 

NS-EN 115 Sikkerhetsregler for utførelse og installasjon av rulletrapper og rullende fortau 

NS-EN 13015 Vedlikehold av løfteinnretninger og rulletrapper - Regler for vedlikeholdsinstruksjoner 

NS-EN 12015 Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard for heiser, rulletrapper og rullende fortau - Utstråling 

NS-EN 12016 Elektromagnetisk kompatibilitet - Produktfamiliestandard for heiser, rulletrapper og rullende fortau - Immunitet