Tilknyttede organisasjoner

Heisteknisk Råd er faglig råd for HLF. Vi er medlem i European Lift Association (ELA). ELA er en organisasjon der medlemmene er foreninger for bedrifter som installerer heis, rulletrapper og rullebånd i EU eller EFTAområdet.  

Heisteknisk Råd - HTR
HTR er et faglig råd hos HLF. Rådet er også åpent for andre heisbedrifter enn de som er medlemmer i HLF, så lenge de har godkjent virksomhet innenfor heis og rulletrapp. HLF`s medlemmer har fri tilknytning til HTR.

Saker til HTR
Saker som drøftes i rådet skal være knyttet til vurderinger om regelverk og normer for  konstruksjon, installasjon og ettersyn av løfteinnretninger underlagt Plan- og bygningsloven. Videre tilsvarende saker som berører andre myndighetsorgan, for eksempel DSB(Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Arbeidstilsynet. I rådet drøftes det også saker som behandles SN/K037 og videre aktuelle saker fra ELA – European Lift Association.

European Lift Association - ELA
ELA er en organisasjon der medlemmene er foreninger for bedrifter som installerer heise, rulletrapper og rullebånd i EU eller EFTA området. Medlemmene kan være nasjonale eller sektorspesifikke foreninger, eller komponentprodusenter.

ELA - vårt talerør i EU
Takket være bred representasjon, er ELA den viktigste kommunikatoren for heis-, rulletrapp- og rullebåndindustrien inn mot Europakommisjonen, Europaparlamentet og en rekke andre institusjoner og organisasjoner. ELA har sitt kontor i Brussel, og har dagens form og organisering fra 2002. Her finner du nettsidene til ELA.

Internasjonal kunnskap
For nasjonale foreninger er det viktig å være godt orientert om hva som er europeisk regelverk og kommisjonens intensjoner i kontakt med norske myndigheter. HLF deltar i komitearbeid i ELA i Codes and Standards committee og i Communication committee. 

Standard Norge
Leder for HTR er HLFs representant i SN/K037 hos Standard Norge (Standard Norges komité for løfteinnretninger).