Styre og tillitsvalgte

Nedenfor finner du navn og kontaktinformasjon for medlemmer i HLF-styret. 

HLF-styret

Erik Johnson, styreleder
KONE AS
Postboks 6009 Etterstad
0601 Oslo
Telefon: 90922909
Mobil: 91716437
Epost: erik.johnson@kone.com
Geir Hansen
ThyssenKrupp Elevator AS
Postboks 6877 Rodeløkka
0504 Oslo
Telefon: 23173700
Mobil: 99217501
Epost: geir.hansen@thyssenkrupp.no

   
Harald  Torsøe, nestleder
Reber Schindler Heis AS
Postboks 126,
4702 Vennesla
Telefon: 38151100
Mobil: 90535470
Epost: harald.torsoe@no.schindler.com
Jørn Apeland
Uniheis AS
Oslo gate 20
0192 Oslo
Telefon: 22680860
Mobil: 90987779
Epost: jorn@uniheis.no
   
Børre Skjærlund
Otis A
Nils Hansens vei 4
0667 Oslo
Telefon: 22707500
Mobil: 90982730
Epost: borre.skjaerlund@otis.com