Heis Teknisk Råd – HTR

HTR er et råd tilhørende Heisleverandørenes Landsforening – HLF. Rådets oppgaver skal være et forum for tolkning og forståelse av relevante lover og forskrifter for heisbransjen så vel som relevante standarder.

Rådet er et høringsorgan i forhold til relevante myndighetsorgan og holder kurs i lover, forskrifter og standarder knyttet til løfteinnretninger. De fleste heisinstallatører i Norge er medlem i HTR som også er åpent for bedrifter som ikke er medlem av HLF. For å kunne bli medlem i rådet, må heisbedriften ha faglig ansvarlig ansatt og benytte fagutdannede heismontører til selvstendig arbeid på heis.

Leder for rådet er fast medlem i Standard Norge komiteen SN/K037 Heis, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

Leder for HTR er Ben Gjerland (ben.gjerland@hlf.nelfo.no),
mobiltelefon +47 91746886.

 

Søknad om medlemskap i rådet sendes til rådets leder.