Tariffoppgjøret 2015

Det er enighet i forhandlingene mellom NHO - LO og NHO - YS. Rammen for mellomoppgjøret er at det ikke vil bli gitt et generelt kronetillegg. Det gis 1,75 kroner i lavlønnstillegg.

På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2015. Det betyr at de virksomheter som har lokale forhandlinger – basert på de fire kriterier for lokal lønnsdannelse - kan legge til grunn et eventuelt lokalt tillegg som i snitt vil gi 1,2 prosent i årslønnsvekst.

Les mer på nho.no her

Les mer i Tariffnytt her