Tariffoppgjøret 2013 – nye lønnssatser

Nye lønnssatser gjeldende for 2. avtaleår fra 1. april 2013 til 30. april 2013 og for 2. avtaleår fra 1. mai 2013 er nå klare.