Tariffoppgjøret 2013 – mellomårs-regulering (LOK § 15.2)

Mellomoppgjøret mellom LO og NHO, som også omfatter NELFO, (se nyhetssak tidligere i dag),  innebærer et tillegg på kr 0,75 per time samt kr 1,40 for de områdene som ligger under 90 % av industriens  gjennomsnitt. (Gjelder ikke NELFO). Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2013.

Egen reguleringsbestemmelse for elektrofag
Vi minner om at Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) har en egen reguleringsbestemmelse i § 15.2 som gjelder fra 1. mai. 2013. Bestemmelsen sier at faste timelønnsatser og akkordmultiplikator reguleres per 1. mai i det mellomliggende året i tariffperioden i forhold til lønnsutviklingen i SSBs statistikk for voksne arbeidere i alt fra foregående år.  Det aktuelle statistikkmaterialet vil om kort tid bli vurdert av partene i fellesskap. De nye satsene vil bli gjort kjent så snart disse er klare. 

To reguleringer
Det vil følgelig bli to reguleringer. Kr 0,75 vil gjelde fra 1. april til 30. april.  Fra 1. mai 2013 vil det bli et tillegg der LOK § 15.2 legges til grunn.