Tariffoppgjøret 2013 - lavere lønnsvekst

- Våre medlemmer er klare på at lønnsveksten må bremses, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund ved oppstarten av årets lønnsoppgjør.

NHOs posisjon for oppgjøret er tydelig. Det er ikke rom for sentrale tillegg på områder med lokal forhandlingsrett. Situasjonen i internasjonal økonomi er fortsatt svak. Det påvirker konkurranseutsatt sektor her i Norge som må kjempe om kontrakter i stagnerende markeder.

Skape lønnsomhet
- Jeg håper og tror at LO også tar med seg dette alvorlige bakgrunnsbildet inn i forhandlingene. Det handler til syvende og sist om arbeidsplasser og norsk økonomis evne til å skape lønnsomme bedrifter og bevare arbeidsplassene, sier Kristin Skogen Lund. Den siste rapporten fra Teknisk beregningsutvalg viser at norske timelønnskostnader ligger 61 prosent over våre handelspartnere.

Gjør oss sårbare
- Noe av dette kan forklares med høyere produktivitetsnivå og gunstig bytteforhold, men også høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn blant våre handelspartnere. Dette gjør oss sårbare, og kostnadsutviklingen bør komme i takt med andre ledende industriland i Europa, sier Skogen Lund.

- Den klare meldingen fra våre medlemmer er at årets oppgjør må bli moderat og lavere enn i 2012 hvor vi endte på om lag 4 prosent. De er også tydelige på at det kun er lønn vi skal forhandle om når vi i dag setter i gang årets forhandlinger, sier NHO-sjefen.

I dag startet årets lønnsoppgjør med den seremonielle kravoverrekkelsen mellom partene. Forhandlingene mellom partene vil pågå i om lag to uker.

Les mer om permitteringsregler ved en eventuell konflikt her