Tariffoppgjøret 2013 - forhandlingsstart 11. mars

NHOs representantskap har vedtatt forhandlingsfullmakten for årets lønnsoppgjør. Forhandlingene starter med overlevering av krav mellom partene mandag 11. mars.

Kravoverleveringen finner sted i Næringslivets hus, og starter klokken 1300 med overlevering mellom LO og NHO. Klokken 1600 skjer samme overlevering mellom YS og NHO.

Følg NHOs nettsider for oppdateringer underveis i årets oppgjør.

Les NHOs forhandlingsfullmakt her