Tariffoppgjøret 2013 - forhandlingene i sluttfasen

Forhandlingene i årets tariffoppgjør er inne i sin siste fase og vil bli avsluttet i løpet av denne uken.

Dersom det ikke oppnås enighet, vil forhandlingene brytes og gå videre til mekling. Mulig utløpsfrist vil være den 7. april kl 2400.  

Dersom det blir brudd i forhandlingene, blir den enkelte bedrift som blir berørt av konflikten informert direkte fra NHO og fra oss.

Før bedriften kan benytte permittering på grunn av konflikten, skal det drøftes og det skal gis varsel om permittering, Jf HA § 8-2,§ 8-3 og § 8-4. Det kan også varsles om betinget permittering, HA § 8-4 nr 2.

Vi anbefaler at bedriftene gjennomfører drøftinger med de tillitsvalgte helst innen 22. mars  og samtidig  vurderer å gi varsel om betinget permittering.

Vi viser for øvrig til den informasjon som er gitt i heftet «Tariffoppgjør og bedriften». På side 12 finnes mer om «betinget permittering».

"Tariffoppgjør og bedriften" finner du her.

Eksempler på varsel om permitteringer finner du her.