Mekling i tariffoppgjøret 2013

LO har i dag varslet plassfratredelse for 15 500 medlemmer i privat sektor.  Listen over hvilke bedrifter som kan bli rammet ved en eventuell streik finner du her

NHO møtte i dag LO og YS hos Riksmekleren. Mekling i årets mellomoppgjør vil starte lørdag 6. april, og partene har frist på seg til midnatt søndag 7. april for å komme til enighet. Dersom det blir streik, har LO varslet plassfratredelse for ca. 15 500 medlemmer, herav 1360 El & IT-medlemmer.
YS har også varslet plassfratredelse for sine medlemmer. YS' liste finner du her
En eventuell streik vil starte fra arbeidstidens begynnelse mandag 8. april.  

Erfaringsmessig reiser det seg mange spørsmål i forbindelse med en konflikt, både vedrørende forholdsregler som bør tas i forkant, samt spørsmål som reiser seg under en eventuell konflikt.
 Les mer her 

Det er utarbeidet en revidert utgave av "Tariffoppgjøret og bedriften" som inneholder nyttig informasjon. Den kan lastes ned her