Tariffoppgjøret 2013 - enighet i meklingen

NHO kom i natt til enighet med LO og YS hos Riksmekleren. Partene ble enige om en avtale som gir alle et lønnstillegg på 75 øre per time.

Det gis også et ytterligere tillegg kroner 1,40 på enkelte overenskomster.

Mer informasjon får du på denne linken: 

http://www.nho.no/loenn-og-tariff/enighet-mellom-partene-article25556-69.html