Tariffoppgjøret 2013

Tariffoppgjøret 2013 – nye lønnssatser

Nye lønnssatser gjeldende for 2. avtaleår fra 1. april 2013 til 30. april 2013 og for 2. avtaleår fra 1. mai 2013 er nå klare.

Tariffoppgjøret 2013 – mellomårs-regulering (LOK § 15.2)

Mellomoppgjøret mellom LO og NHO, som også omfatter NELFO, (se nyhetssak tidligere i dag),  innebærer et tillegg på kr 0,75 per time samt kr 1,40 for de områdene som ligger under 90 % av industriens  gjennomsnitt. (Gjelder ikke NELFO). Tilleggene gis me...

Tariffoppgjøret 2013 - enighet i meklingen

NHO kom i natt til enighet med LO og YS hos Riksmekleren. Partene ble enige om en avtale som gir alle et lønnstillegg på 75 øre per time.

Mekling i tariffoppgjøret 2013

LO har i dag varslet plassfratredelse for 15 500 medlemmer i privat sektor.  Listen over hvilke bedrifter som kan bli rammet ved en eventuell streik finner du her

Tariffoppgjøret 2013 - brudd i årets lønnsoppgjør

Det ble om kvelden, 21. mars, brudd i forhandlingene mellom partene i årets lønnsoppgjør.

Tariffoppgjøret 2013 - forhandlingene i sluttfasen

Forhandlingene i årets tariffoppgjør er inne i sin siste fase og vil bli avsluttet i løpet av denne uken.

Tariffoppgjøret 2013 - forhandlingsstart 11. mars

NHOs representantskap har vedtatt forhandlingsfullmakten for årets lønnsoppgjør. Forhandlingene starter med overlevering av krav mellom partene mandag 11. mars.

Tariffoppgjøret 2013 - lavere lønnsvekst

- Våre medlemmer er klare på at lønnsveksten må bremses, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund ved oppstarten av årets lønnsoppgjør.

Mekling i tariffoppgjøret 2013

LO har i dag varslet plassfratredelse for 15 500 medlemmer i privat sektor.  Listen over hvilke bedrifter som kan bli rammet ved en eventuell streik finner du her