Tariffoppgjør

Overenskomst for heisfaget har revisjon annet hvert år, samtidig med det ordinære hovedoppgjøret mellom NHO og LO. 

Overenskomsten for heisfaget forhandles på vegne av NHO, av landsforeningen Nelfo. Forhandlingene skjer med det LO-tilknyttede forbundet EL&IT Forbundet. Dagens overenskomst har løpetid fra 15. mai 2014 til 14. mai 2016.

Den siste overenskomsten for heisfaget finner du her.

Overenskomst for Heisfaget 2016 - 2018 kan du laste ned her

Overenskomst for Heisfaget 2014 - 2016 kan du laste ned her.