Tariffoppgjør

Overenskomst for heisfaget har revisjon annet hvert år, samtidig med det ordinære hovedoppgjøret mellom NHO og LO. 

Overenskomsten for heisfaget forhandles på vegne av NHO, av landsforeningen Nelfo. Forhandlingene skjer med det LO-tilknyttede forbundet EL&IT Forbundet. Les om lønnsoppgjøret 2019 her


Den siste overenskomsten for heisfaget finner du her.

Overenskomst for Heisfaget 2018 - 2020 kan du laste ned her

Overenskomst for Heisfaget 2016 - 2018 kan du laste ned her