Ytre miljø

Alle har krav på å jobbe under trygge forhold og i sikre omgivelser, og det er viktig at bedriften din holder seg innenfor gjeldende regelverk. Samtidig kan et fokus på det ytre arbeidsmiljøet være med å hindre unødvendige miljøutslipp og forurensing.

Under kan du lese mer om: EE-avfall, Asbest, Byggemiljø, og hvordan din bedrift kan bli Miljøfyrtårn.

EE-avfall
EE-avfall er alle produkter som bruker eller leder strøm. Disse kan ikke kastes i vanlig søppel, men må håndteres på en egen måte. På byggeplasser er det som regel egne ordninger for hvordan EE-avfallet skal håndteres. Alle forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta i mot samme type produkter som avfall, og håndtere dem på en forsvarlig måte. Importører og produsenter må også være medlem i et godkjent returselskap.

Du kan lese mer om EE-avfall her.

Asbest
Asbest ble tidligere brukt mye i byggematerialer. Stoffet er en fibergruppe som er kreftfremkallende når det opptrer i støvform. Yrkesgrupper som jobber med installasjoner og vedlikehold i eldre bygg har særlig risiko for asbestskade. Asbest finnes hovedsakelig i bygg satt opp før 1980. Ved mistanke om asbest må det iverksettes tiltak.

Du kan lese mer om asbest her.

Byggemiljø
Har man et bevisst forhold til forurensing og miljøutslipp i arbeidet kan man spare miljøet mye. Ofte kan enkle grep i arbeidsdagen være med å redusere forurensing.

Her kan du lese mer om byggemiljø, og finne gode tips for å få en mer miljøvennlig arbeidsplass.

Miljøfyrtårn
Milljøfyrtårn-programmet er opprettet for å heve miljøstandarden i både offentlige og private virksomheter. For å bli en Miljøfyrtårnbedrift er det en rekke krav som må oppfylles.

Her kan du lese mer om sertifiseringsordningen, og om hvordan din bedrift kan bli et Miljøfyrtårn.