HMS-opplæring

Et fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig for de ansattes trygghet og velferd. Jevnlig kursing og opplæring innen HMS-temaer bedrer sikkerheten i bedriften, og er i noen tilfeller også lovpålagt.

Under kan du lese mer om BedriftshelsetjenestenVarme arbeider og Sikkerhetsopplæring i FSE (Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). 

Bedriftshelsetjenesten
I bygg- og anleggsbransjen er risikoen for skade større enn i mange andre sektorer. Derfor er alle bedrifter med ansatte i denne næringen pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten består av verne- og helsepersonell, som hjelper til med det forebyggende HMS-arbeidet i bedriften.

Du kan lese mer om bedriftshelsetjenesten på Arbeidstilsynets nettsider.

Her kan du laste ned et bransjetilpasset faktahefte om bedriftshelsetjenesten.

Sikkerhetsopplæring/FSE-opplæring
FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Denne forskriften pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring, og det er daglig leder i bedriften er ansvarlig for at dette blir overholdt. Samtidig krever FSE at det foretas dokumentert internkontroll i bedriften.

 • Nettkurs FSE-lavspent og FSE-høyspent
  Elektrofagarbeidere eller annet personell som etter instruks kan arbeide på eller nær ved elektriske installasjoner. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE, med unntak av hjerte-lungeredning.

  Kursene tar fra 1-3 timer og tilpasses brukerens forhåndskunnskaper.

  Mer informasjon og bestilling av fse-nettkurs her
 • FSE lavspenning for heismontører
  Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE for heismontører.
  FSE for Heis


 • Bedriftsintern opplæring
  FSE-startopplæringspakke inneholder en instruksjons-DVD og et instruktørhefte. Lederen kan selv holde kurset i egen bedrift. Arbeidshefter til deltakerne kjøpes i tillegg.

  Opplæringspakken og arbeidshefter er tilgjengelige på fem ulike språk; engelsk, polsk, latvisk, litauisk og estisk for å tilby tilpasset opplæring for utenlandske arbeidere.

  Mer informasjon om startopplæringspakken finner du her

Normer og forskrifter
Du finner alltid oppdaterte normer og forskrifter i Nelfos nettbutikk.

Her finner du en oversikt over hvilke lovverk som gjelder