HMS

Et fokus på helse, miljø og sikkerhet er svært viktig i enhver bedrift. Foruten å bidra til en tryggere arbeidsdag, skaper det også bedre trivsel og lavere sykefravær. Som bedriftsleder er det viktig å sørge for god sikkerhetsopplæring blant de ansatte, og å følge opp sykemeldte på en god måte.

Les mer her.

Et bevisst arbeid med helse, miljø og sikkerhet i bedriften skaper en tryggere og bedre arbeidsplass.